اخبار دانشکده ها

طراحی کنترل کننده تطبیقی چندگانه برای سیستم‌های نامتغیر با زمان و با تأخیر زمانی متغیر در ورودی
توسط محققان دانشگاه بیرجند برگزار شد؛

طراحی کنترل کننده تطبیقی چندگانه برای سیستم‌های نامتغیر با زمان و با تأخیر زمانی متغیر در ورودی

اولین دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق گرایش کنترل از رساله خود با عنوان طراحی کنترل کننده ‏تطبیقی چندگانه برای سیستم‌های نامتغیر با زمان و با تأخیر زمانی متغیر در ورودی با درجه بسیار خوب ‏دفاع کرد.‏

ادامه مطلب
کسب رتبه سوم مسابقه چالش معدنکاری با اثر جانبی کم توسط دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ‏دانشگاه بیرجند

کسب رتبه سوم مسابقه چالش معدنکاری با اثر جانبی کم توسط دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ‏دانشگاه بیرجند

رضا شیرمهنجی دانش آموخته کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی گروه مهندسـی معدن دانشـگاه بیرجند ‏رتبه سوم مسابقه " چالش معدنکاری با اثر جانبی کم" را به‌دست آورد.‏

ادامه مطلب
برگزاری موفق اولین جلسه دفاع مجازی از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده هنر

برگزاری موفق اولین جلسه دفاع مجازی از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده هنر

اولین جلسه دفاع مجازی از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده هنر با عنوان ‌‏« ‏بررسی ویژگی‌های منظر چند عملکردی در باغ‌های خراسان جنوبی از دیدگاه باستان ‏شناسی منظر» برگزار شد.‏

ادامه مطلب