تمدید ثبت‌نام غیرحضوری(اینترنتی)دانشجویان نو‌ورود کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۱۹۶۰

ثبت‌نام غیرحضوری(اینترنتی)دانشجویان نو‌ورود کارشناسی ارشد تا ساعت 24 روز پنج‌شنبه 15 آبان تمدید شد.