۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
احمدخامسانحوزه ریاسترییس دانشگاه31021000100032202008
سیدوحیداسلامیمعاونت مالی-اداریمعاون اداری و مالی310240004000
حمیدرضانجفیمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوریمعاون پژوهش و فناوری310220002000
محسنآیتیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی310230003000
محسنخورشیدزادهمعاونت دانشجوییمعاون دانشجویی310250005000
علیزنگوئیمعاونت فرهنگی و اجتماعیمعاون فرهنگی و اجتماعی310257115711
محمدقاسمی گلمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمدیر فناوری اطلاعات310229012901
محمودرضاتولامعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمعاون مدیر فناوری اطلاعات310229022902
منصورمسگرانیحوزه ریاست/دفتر ریاستمسئول دفتر ریاست310210001000
سامانفرزینحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیمدیر روابط عمومی310211011101
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۰۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۹