اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و تولید سیستم‌های تولیدی، خدماتی

تاریخ برگزاری : ۲۱ آبان ۱۳۹۹ سایر همایش ها