دومین همایش بین المللی قرآن در اندیشه و سیره امام خمینی(ره)

تاریخ برگزاری : ۲۴ آذر ۱۳۹۹ سایر همایش ها