دستاوردها

اختراع میز آموزشی جامع درایوهای الکتریکی

اختراع میز آموزشی جامع درایوهای الکتریکی

میز آموزشی پیشرفته‌ی درایوهای الکتریکی با قابلیت پیاده‌سازی تکنیک‌های راهبر و آنالیز سنکرون سازی موتورهای الکتریکی، توسط دکتر محمدعلی شمسی‌نژاد، عضو هیأت علمی گروه آموزشی برق و مهندس محمد فراهانی دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق دانشگاه بیرجند طراحی و پس از ساخت با شماره اختراع ۱۰۹۰۹۴ در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ توسط سازمان ثبت اسناد کشور ثبت اختراع شد.

بیشتر
قرارگیری نام دو پژوهشگر دانشگاه بیرجند در جمع پژوهشگران ایرانی پراستناد علوم انسانی

قرارگیری نام دو پژوهشگر دانشگاه بیرجند در جمع پژوهشگران ایرانی پراستناد علوم انسانی

براساس اعلام مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) نام ۲ پژوهشگر دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی و محمد اصغر امیری فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی در جمع ۳۳۳ پژوهشگر ایرانی پراستناد قرار گرفت.

بیشتر
ثبت اختراع توپولوژی نوع H۶ بهینه‌شده با کلمپ شبه‌دیودی دوطرفه برای کاربرد در اینورتر فتولتائیک تک‌فاز بدون‌ترانسفورماتور

ثبت اختراع توپولوژی نوع H۶ بهینه‌شده با کلمپ شبه‌دیودی دوطرفه برای کاربرد در اینورتر فتولتائیک تک‌فاز بدون‌ترانسفورماتور

اختراع توپولوژی نوع H۶ بهینه‌شده با کلمپ شبه‌دیودی دوطرفه برای کاربرد در اینورتر فتولتائیک تک‌فاز بدون‌ترانسفورماتور توسط محمد فراهانی و دکتر محمدعلی شمسی‌نژاد با شماره اختراع ۱۰۸۹۷۰ در سازمان ثبت اسناد کشور ثبت شد.

بیشتر