به اطلاع دانشجویان گرامی به ‌ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند می‌رساند به مناسبت هفته پژوهش با حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه مسابقه پوستر برگزار خواهد شد. از دانشجویان تقاضا می‌شود، درصورتی‌که مقاله‌ای در مجلات یا همایشهای علمی پذیرفته یا چاپ کرده‌اند، پوستر خود را در قالب پیوست تدوین و پس از پرینت رنگی برای نصب تا صبح شنبه 11 آذر 1396 به کارشناس محترم پژوهشی دانشکده سرکار خانم ماسنانی تحویل دهند.
پوستر برگزیده از طرف معاونت محترم پژوهشی تقدیر خواهد شد.