• استاد فرهیخته جناب آقای دکتر علی عسگری
  • کشور وامدار همه استادانی است که به حق، چراغ هدایت بشریت را، به تأسی از پیامبر اعظم روشن و فروزان نگاه داشته‌اند. با فرا رسیدن سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز سترگ معلّم، فرصت را مغتنم شمرده بدینوسیله انتخاب شایسته شما به عنوان یکی از اساتید نمونه دانشگاه تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را در دیگر مراحل علمی و زندگی از خداوند منّان خواستاریم.