همکار محترم جناب آقای دکتر علی عسگری توفیق جنابعالی را در کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم‌ تربیتی و روانشناسی تبریک می‌گوئیم. امید است در پرتو الطاف بیکران خداوند و کوشش‌های فراوان و مستمر شما و تمامی متفکران، متخصصان و پژوهشگران عزیز، شاهد شکوفایی و بالندگی میهن عزیزمان در همه عرصه‌های علمی و پژوهشی باشیم.