جلسه دیدار و گفتگوی صمیمانه رئیس و هیئت رئیسه محترم دانشگاه بیرجند با اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشکده‌های علوم تربیتی و روانشناسی و دانشکده هنر برگزار شد.
در این نشست رؤسای دانشکده‌های مذکور مشکلات و محدودیت‌های موجود و درخواست‌هایشان را بیان نمودند. سپس اعضای هیئت علمی و کارمندان دو دانشکده نظرات، پیشنهادات و سؤالاتشان را مطرح کردند.
در پایان ریاست دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه به پرسش‌های حاضران پاسخ دادند.
 
aksjalaseh
 
aksjalaseh2
 
aksjalaseh3