به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌رساند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در خدمتی تازه سامانه‌ای برای برقراری ارتباط میان سازمان‌های متقاضی پژوهش در کشور و پژوهشگران با نام سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت پژوهش) تولید کرده است. دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی می‌توانند با نام نویسی در سامانه، اطلاعات پژوهشی خود را به آگاهی سازمان‌ها برسانند و افزون بر جست و جو در پژوهش‌های درخواست شده از سوی آنان و آشنایی با حمایت‌های موجود در حوزه علاقمندی‌های خود، توانمندی و علاقه مندی‌های خود را نیز به آگاهی سازمان‌های گوناگون برسانند. این سامانه، پژوهشگران را در یافتن حامیان مناسب برای پژوهش نیز یاری و امکان تعامل آنها را با سازمان‌ها فراهم می‌کند.

 جهت نام نویسی کافی است دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی به نشانی satt.irandoc.ac.ir مراجعه و به عنوان پژوهشگر در سامانه نام نویسی کنند و توانمندی‌های خود را به آگاهی سازمان‌های متقاضی پژوهش برسانند.