نشست اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی با حضور معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر ناصر ندا در روز یکشنبه دوم آبان ماه 1395 در محل اتاق کنفرانس دانشکده برگزار گردید و اعضای محترم هیأت علمی دیدگاه‌های خود را در زمینه پژوهش مطرح کردند، همچنین پس از طرح چالش‌ها و نگرانی‌های اعضاء در خصوص طرح‌های بیرون از دانشگاه، معاون پژوهشی و فناوری قول پیگیری دادند.

 

 

IMG 20161026 081343