جلسات معارفه و توجیهی دانشجویان جدیدالورود دوره‌های دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی در هفته جاری (1395/7/10 الی 1395/7/14) با حضور اساتید گروه‌های آموزشی و مسئولین دانشکده برگزار گردید. در این جلسات ضمن عرض خیر مقدم به دانشجویان، اعضای محترم هیأت علمی معرفی شدند و نکات کلیدی و مهم آئین نامه‌های آموزشی به دانشجویان اطلاع‌رسانی و در پایان دانشجویان نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

Moarefe-Olum
elm