به مناسبت فرارسیدن سال نو و پایان سال 1394 در جلسه‌ای صمیمی مسئولین، اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی گردهم جمع شدند. در این جلسه ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر آیتی گزارشی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده ارایه نمودند و از همکاری اعضاء هیأت رئیسه دانشگاه  در توسعه رشته‌های دکتری مطالعات برنامه درسی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش کتابخانه‌های عمومی و اخذ مجوز نشریه علمی پژوهشی فناوری برنامه درسی تقدیر به عمل آوردند. پس از آن اعضاء هیئت علمی و کارکنان به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند. در پایان همکارن در ضیافت نهاری که به میزبانی سه تن از اعضائ هیأت علمی آقایان دکتر شکوهی فرد، دکتر جهانگیر و دکتر هاشم زاده برگزار شده بود شرکت نمودند.

karkonan