این کارگاه توسط هسته کارآفرینی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی و با همکاری انجمن علمی علوم تربیتی برگزار شد.

تدریس این کارگاه توسط سرکارخانم قرآنی سیرجانی انجام گردید.

کارگاه مذکور در روز یکشنبه مورخ 1394/12/09 در ساعت 10 صبح و با شرکت 45 نفر از دانشجویان در محل سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد.

ضمنا به شرکت کنندگان در کارگاه از طرف معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه گواهی اعطا گردید.

sirjani2

sirjani1