ساختمان جدید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی درتاریخ 19 بهمن 94 با حضور معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ریاست دانشگاه بیرجند و دانشکده و جمعی از مسئولین دانشگاه کلنگ زنی شد.

_dsc0464
_dsc0467
_dsc0474
_dsc0482