پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران دارای سامانه‌ها و منابع مرجع می‌باشد  که در فایل ذیل قابل دانلود می باشد.

دانلود فایل