به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌رساند نگارش پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد از ورودی سال 1394 به بعد و دانشجویان مقطع دکتری از ورودی 1392 به بعد براساس نگاشت نامه مصوب قایل پذیرش خواهد بود.

دانلود فایل ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانلود فایل ویژه دانشجویان مقطع دکتری