سخن هفته

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

pardis

دانشگاه بیرجند از سال 1371 نسبت به پذیرش دانشجو در رشته علوم تربیتی اقدام نمود و با تداوم پذیرش دانشجو در رشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی (1373) و روانشناسی (1385) زمینه ایجاد دانشکده مستقل فراهم آمد.

«دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی» از بهمن ماه سال 1387 با موافقت هیأت رئیسه دانشگاه، تشکیل و از نظر ساختاری و فیزیکی استقلال یافت. شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 1392/12/17 با ایجاد این دانشکده موافقت قطعی بعمل آورد.

در حال حاضر، در این دانشکده سه گروه آموزشی «علوم تربیتی»، «علم اطلاعات و دانش شناسی» و «روانشناسی » و همچنین یک گروه پژوهشی «مطالعات جوانان» فعال و در سه رشته کارشناسی، پنج رشته کارشناسی ارشد و یک رشته دکتری دانشجو پذیرش می‌نمایند.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
علوم تربیتی  - 2 6 - 8
روانشناسی   - 1 5 - 6
علم اطلاعات و دانش شناسی  - 1 3 2 6
  - 4 14 2 20
رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
گروهگرایشکارشناسیکارشناسی ارشددکتریجمع
علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   256    
   مطالعات برنامه درسی  - 62     
  مدیریت آموزشی - 37    
   برنامه ریزی درسی - 11   

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی  162    
  مدیریت اطلاعات  40    
   مطالعات کتابخانه‌های عمومی -  17    
 روانشناسی  روانشناسی  246  -    
  مشاوره  -  -    
  روانشناسی تربیتی - 73    
   -  664 229  11  904

تاریخچه
به دلیل ادغام دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با دانشکده ادبیات ،کتابخانه این دانشکده نیز تا سال 1388 در محل دانشکده ادبیات فعالیت می کرد. بعد از مستقل شدن دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در سال 1388،کتابخانه نیز به طور رسمی فعالیت خود را با مسئولیت جناب آقای نصراللهی عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی شروع کرد. این کتابخانه هم اکنون دارای 5631 عنوان کتاب فارسی و لاتین در رشته های علوم تربیتی، روان شناسی و علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد. مسئولیت فعلی کتابخانه بر عهده سرکار خانم دکتر لیلی سیفی عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی است.
چشم انداز، رسالت و هدف
چشم انداز
چشم انداز و در واقع ماموریت کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی بیرجند تقويت آموزش، پژوهش در راستای فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه و حمايت ازتلاشهاي دانشگاه در جهت ارتقاي رتبه در سطح ملی و بین المللی ، از طريق تهيه، توسعه و تسهيل دسترسي به منابع و اطلاعات علمي مورد نياز دانشگاه و مديريت بهره برداري از اين منابع می باشد .

رسالت و هدف

هدف اصلی کتابخانه دانشکده، کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشکده از طریق تامين منابع اطلاعاتی چاپي و الکترونيکي لازم و کافي و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط ممکن است.
بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه در نظر گرفته شده است:
• فراهم آوری و گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیرچاپی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران
• مديريت و نظارت بر نرم افزار جامع كتابخانه ای تحت شبكه کتابخانه مرکزی دانشگاه
• راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رساني و مرجع به كليه مراجعان
• ارائه خدمات عضویت، امانت و تسویه حساب اعضا
• برگزاري مستمر كلاسها و كارگاههاي آموزشي مهارت های سواد اطلاعاتی براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاه
• ارائه خدمات مشاوره در زمينه استاندارد سازي كتابخانه هاي دانشگاه در زمينه هاي فيزيكي، وسايل و تجهيزات
• تهيه محتوا و روزآمد سازي وب سايت
• بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات
• تدوین خط مشی و آیین نامه¬ های لازم در ارتباط با خدمات و فعالیت¬¬های کتابخانه و تهیه برنامه¬¬ های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
• گردآوری و تحلیل آمار فعالیت¬¬های کتابخانه و ارائه گزارشهای لازم
• تهیه راهنما و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه
• آموزش مداوم کارکنان کتابخانه جهت بروز شدن و استفاده از دانش مدرن کتابداری و اطلاع رسانی
• برقراري ارتباط با ساير مراكز اطلاع رساني در جهت ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه
• تلاش در جهت تکریم ارباب رجوع

شرایط عضویت
گروه های استفاده کننده :
گروههای چهارگانه استفاده کنندگان کتابخانه که شامل:

الف: اعضای هیئت علمی :
کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه (غیر از حق التدریسی ) با ارائه کارت پرسنلی و کپی آن میتوانند به عضویت کتابخانه دانشکده درآیند.
ب: مدرسین حق التدریس:
کلیه مدرسین حق التدریسی که در طول ترم و نیز در طول مدتی که با دانشگاه قرارداد حق التدریسی دارند می توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند.
ج: د انشجویان: کلیه دانشجویان دانشگاه می توانند با مراجعه به بخش امانت کتابخانه و ارائه کارت دانشجویی و تکمیل فرم تقاضای عضویت، به عضویت کتابخانه دربیایند و شماره دانشجویی آن ها شماره عضویتشان است.
د: کارکنان:
تمامی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه می توانند با تکمیل فرم عضویت به عضویت کتابخانه درآیند. کارمندان شرکتی نیز با تکمیل فرم عضویت میتوانند به عضویت کتابخانه درآیند.
ه: سایر موارد:
اعضای طرح غدیر
و سایر افراد خارج از سازمان

مراحل عضویت :
مدارک عضویت برای 4 گروه ، یک قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه به همراه تکمیل فرم عضویت درون سازمانی می باشد . برای افراد خارج از سازمان نیز با تکمیل فرم برون سازمانی و ارائه معرفی نامه از طرف سازمان و همچنین ارائه کارت شناسایی معتبر می توانند در محل از منابع استفاده کنند.

تماس با ما
نشانی : بیرجند- میدان شهدا – خیابان دانشگاه - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی – طبقه اول
شماره های تماس: 32227044-056 داخلی 258 و 267

ساعت کار 

ساعت کار کتابخانه از ساعت 7 صبح تا 15 و سالن مطالعه نیز در ایام امتحانات از 7 صبح الی 19 قابل استفاده است. روزهای پنج شنبه نیز تعطیل می باشد.