گروه پژوهشی مطالعات نوجوانان و جوانان در سال 1387 با حمایت سازمان ملی جوانان وقت جهت انجام پژوهش در حوزه نوجوانان و جوانان تأسیس شد. درسال 1392 موافقت اصولی گروه در وزارت علوم مورد تأیید قرار گرفت و از اردیبهشت 1395 مدارک و مستندات لازم جهت تغییر از موافقت اصولی به قطعی در وزارت علوم در دست اقدام می باشد.

ضرورت تشکیل واحد پژوهش نوجوانان و جوانان

1. چالش های کنونی فراروی جوانان و نوجوانان
2. خانواده و چالش های فرارو (ازدواج سفید، عشق مثلثی)
3. چالش های زیست محیطی استان و نقش جوانان و نوجوانان
4. تغییر ارزش ها و هنجارها در جوانان و نوجوانان و لزوم رصد مداوم جهت برنامه ریزی
5. اهمیت ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص جوانان و نوجوانان 

اعضای گروه مطالعات نوجوانان و جوانان

نام و نام خانوادگیمدرک و رشته تحصیلیمرتبه علمينحوه همکاری
دکترمحمداکبری بورنگ

دکترا

برنامه ریزی درسی

استادیار  
دکتر محسن آیتی

دکترا

برنامه ریزی درسی

دانشیار پاره وقت
دکتر محمدرضا اسدی یونسی

دکترا

روانشناسی تربیتی

استادیار
دکتر احمد خامسان

دکترا

روانشناسی

دانشیار

  

طرح های پژوهشی برون سازمانی انجام شده

رديف عنوان طرح نام مجری کارفرما نوع طرح تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1

اثربخشی مراکز روزانه
توانبخشی به تفکیک معلولیت

آقای دکتر محمد اکبری بورنگ سازمان بهزیستی  کاربردی 1392 1393
2

بررسی دانش و نگرش نسبت به
شبکه های اجتماعی در جوانان
خراسان جنوبی

آقای دکتر محمد اکبری بورنگ سازمان ورزش وجوانان کاربردی 1392 1393
3

بررسی ارتباط برنامه درسی
آموزش های فنی و حرفه ای
با نیازهای بازار کار در
استان خراسان جنوبی

آقای دکتر محسن آیتی اداره کل فنی حرفه ای استان خراسان جنوبی کاربردی 1391 1392
4 تدوین متون آموزشی طرح شهاب آقای دکتر محسن آیتی بنیاد ملی نخبگان کاربردی 1391 1392
5 جایگاه نیروی انتظامی
(تربیت شهروندی و فرهنگ ترافیکی)
درکتابهای درسی دوره ابتدایی
آقای دکتر محسن آیتی نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی توسعه ای      1392 1393
6 اثربخشی آموزش خانواده
بر مهارت های ارتباطی،
حل تعارض و فرزند پروری در بین
زوجین شرکت کننده در
کلاس های آموزش خانواده خراسان جنوبی
آقای دکتر محسن آیتی بهزیستی خراسان جنوبی کاربردی 1392 1393