رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار علی عسگری
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/asgari این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه علوم تربیتی حوزه ریاست
05632211001 05632211001

معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار حسین شکوهی فرد
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/shokoohifard این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه علوم تربیتی حوزه ریاست
05632211001 05632211001

مسئول امور پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار محمد علی رستمی نژاد
تصویر
cv.birjand.ac.ir/rostaminejad این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه علوم تربیتی حوزه ریاست
05632211001 05632211001

مدیر گروه روانشناسی
استادیار محمدرضا اسدی یونسی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/masadi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه روانشناسی و مشاوره مدیر گروه روانشناسی و مشاوره
05632211001 05632207044-214

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشیار محمد جواد هاشم زاده
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/hashemzadeh این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
05632211001 05632207044-215

مدیر گروه علوم تربیتی
دانشیار هادی پورشافعی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/pourshafei این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه علوم تربیتی مدیر گروه علوم تربیتی
05632211001 05632207044-216