مسابقه ارائه پوستر مقالات علمی به مناسبت هفته پژوهش/ مراجعه به بخش اخبار دانشکده